#Skuteczna rehabilitacja – zapalny

 

Fizjo Factory Bartosz Schmidt w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2022r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  nr RPSL.08.03.02-24-0101/19 pn. Skuteczna rehabilitacja – aktywny pracownik – kompleksowe wsparcie w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych dla osób chorobą zapalną  ”

 

Kwota projektu – 470 038,00
Kwota dofinansowanie z UE – 399 532,30 

Cel głównym projektu:

wzrost dostępu do kompleksowej rehabilitacji 240 osób  w wieku od 50 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn, dotkniętych problemem chorób zapalnych układu kostno-stawowego i mięśniowego, aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia z terenu Subregionu Centralnego głównie miasta Chorzów i Świętochłowice.

 

Planowane rezultaty projektu:

przeprowadzenie u 240 osób kompleksowej rehabilitacji z terenu Subregionu Centralnego głównie miasta Chorzów i Świętochłowice w celu zwiększenia ich aktywności zawodowej.

 

Wartość projektu  470 038,00 zł.
Dofinansowanie ze środków UE:  399 532,30 zł.