#Oddychamy

„Oddychamy” – kompleksowa rehabilitacja osób z problemami zdrowotnymi płuc.

WND-RPSL.08.03-24-0204

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022

Kwota projektu – 476856,25
Kwota dofinansowanie z UE – 405 327,81

Cel projektu

Celem projektu jest świadczenie usług wysokiej jakości rehabilitacji dla 180 osób dotkniętych problemem chorób układu oddechowego, jak również zwiększanie wiedzy w zakresie profilaktyki wtórnej dzięki prowadzonym działaniom edukacyjnym. Celem głównym projektu jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej osobom, które ze względu na stan zdrowia zagrożone są utratą pracy oraz tym, które chciałyby po okresie rekonwalescencji kontynuować zatrudnienie.

 

Dla kogo skierowana jest rehabilitacja:

 

KTO NIE MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU:

 

Program rehabilitacji:

– Wizyty lekarskie Kwalifikująca, oraz kontrolna po ukończenia działań rehabilitacyjnych.
Realizowana przez lekarza specjalistę w dziedzinie pulmunologii.

– Porady fizjoterapeutyczne

 

Rehabilitacja:

 Rehabilitacja  dostosowana do potrzeb wynikających ze stanu zdrowia pacjenta oraz zakresu potrzebnej pomocy fizjoterapeutycznej, uwzględniający kryterium kompleksowości, wczesności oraz ciągłości procesu rehabilitacji, obejmujący:
• cały cykl rehabilitacyjny trwający 6 tygodni – 12 spotkań w grupach max. 5os

– Porady dietetyczne

 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE które obejmują:
• edukację zdrowotną – spotkania grupowe prowadzone przez fizjoterapeutę
• edukację żywieniową –  spotkania grupowe prowadzone przez dietetyka
• edukację psychoedukacji – spotkania grupowe, prowadzone przez terapeutę