#Silne serce

“Silne serce – kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna osób z chorobami układu krążenia.

WND-RPSL.08.03-24-02F5

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022

 

Kwota projektu – 968 887,50
Kwota dofinansowanie z UE – 823 554,37

Cel projektu
Celem projektu jest świadczenie usług wysokiej jakości rehabilitacji dla 290 osób

dotkniętych problemem chorób układu krążenia, jak również zwiększanie wiedzy
w zakresie profilaktyki wtórnej dzięki prowadzonym działaniom edukacyjnym. Celem głównym projektu jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej osobom, które ze względu na stan zdrowia zagrożone są utratą pracy oraz tym, które chciałyby po okresie rekonwalescencji kontynuować zatrudnienie.

 

Dla kogo skierowana jest rehabilitacja:

kobieta w wieku 40-59 lat

mężczyzna w wieku 40 – 64 lata

 

Grupa I –osoby hospitalizowane z powodu choroby niedokrwiennej serca (wg ICD 10: I20, I21, I24, I25) lub niewydolności serca (wg ICD 10: I50, I79 )lub po zabiegach rewaskularyzacji przezskórnej lub chirurgicznej tętnic wieńcowych w okresie co najmniej dwóch lat przed zgłoszeniem się do programu (okazanie przez uczestnika karty informacyjnej z leczenia szpitalnego);

 

Grupa II – osoby, u których zdiagnozowano jedną z wymienionych chorób układu krążenia (wg ICD 10: I20, I21, I24, I25, I50, I80), ale u których nie doszło jeszcze do incydentów, takich jak: ostry zespół wieńcowy, zaostrzenie niewydolności serca wymagające hospitalizacji
i którzy nie byli poddawani zabiegom przezskórnej lub chirurgicznej rewaskularyzacji tętnic wieńcowych (zaświadczenie lekarza POZ/kardiologa lub kopia dokumentacji medycznej),

 

KTO NIE MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU:

 

Program rehabilitacji:

– Wizyty lekarskie

Kwalifikująca, oraz kontrolna po 2 miesiącach od ukończenia działań rehabilitacyjnych.
Realizowana przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii.

– Porada fizjoterapeutyczna

 

Rehabilitacja:

 

Rehabilitacja  dostosowana do potrzeb wynikających ze stanu zdrowia pacjenta oraz zakresu potrzebnej pomocy fizjoterapeutycznej, uwzględniający kryterium kompleksowości, wczesności oraz ciągłości procesu rehabilitacji, obejmujący:
• cały cykl rehabilitacyjny trwający 8 tygodni – 16 spotkań w grupach max. 5os

– Porady dietetyczne
– Porada psychologiczne

 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE które obejmują:
• edukację zdrowotną – spotkania grupowe prowadzone przez fizjoterapeutę
• edukację żywieniową –  spotkania grupowe prowadzone przez dietetyka
• edukację psychoedukacji – spotkania grupowe, prowadzone przez terapeutę