Diagnostyka i rehabilitacja z wykorzystaniem biofeedbacku i wirtualnej rzeczywistości ze szczególnym ukierunkowaniem na rehabilitację kończyny górnej.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Przedmiotem projektu jest inwestycja służąca wdrożeniu innowacyjnej, modułowej usługi diagnostyczno-terapeutycznej w wirtualnej rzeczywistości ze szczególnym ukierunkowaniem na rehabilitację kończyny górnej mająca na celu wzmocnienie pozycji konkurencyjnej i utrzymanie miejsc pracy dzięki włączeniu do działalności przedsiębiorstwa zrobotyzowanej terapii.

Wartość projektu: 450 691,32 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 383 087,61 zł

Numer umowy o dofinasowanie: UDA-RPSL.03.02.00-24-0895/20-00