#Rehabilitacja Neurologiczna

 

Celem rehabilitacji neurologicznej jest przywrócenie pełnej lub jak najbardziej możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy oraz do czynnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.

Kompleksowa rehabilitacja prowadzona jest przez zespół terapeutyczny złożony z lekarzy, fizjoterapeutów oraz neurologopedy.

Powodzenie tej formy leczenia zależy od wielu czynników, w tym od czasu rozpoczęcia rehabilitacji, od wieku chorego, jego indywidualnych predyspozycji umysłowych, a także determinacji i włożonego wysiłku.

Obecnie neurorehabilitacja należy do standardowego postępowania u pacjentów z chorobami układu nerwowego, które ograniczają lub zmniejszają ich możliwości psychomotoryczne i intelektualne.

Stosowane u nas metody różnią się w zależności od rodzaju choroby. I tak mogą polegać one na kinezyterapii (ćwiczeniach ruchowych), specjalistycznych metodach neurofizjologicznych (PNF, Bobath), PIR, stretching oraz masaż u pacjentów ze spastycznością mięśni w celu zmniejszenia przykurczy mięśniowych, oraz fizykoterapii.

#PNF
PNF (proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu) to metoda polegająca na wykorzystaniu ruchów trójpłaszczyznowych, podobnych do tych wykorzystywanych w życiu codziennym. Terapia jest w pełni bezbolesna oraz funkcjonalna – skupiona na indywidualnych potrzebach i trudnościach ruchowych zgłaszanych przez pacjenta. Koncepcja bazuje na postrzeganiu chorego w sposób holistyczny.

#METODA BOBATH
Celem usprawniania według metody Bobath jest doprowadzenie pacjenta do maksymalnej samodzielności, na jaką pozwala uszkodzenie struktur Ośrodkowego Układu Nerwowego.
Głównymi założeniami metody Bobath są:

Terapeuta proponuje ćwiczenia dla całego ciała, a nie jedynie jego wybranych fragmentów, dzięki czemu pacjent jest dynamicznie aktywowany do udziału w terapii. Pomoc ze strony terapeuty należy dozować tak, aby zapewniała ona maksymalny, aktywny udział pacjenta 
w terapii, ale nie powodowała zbyt silnej, nieprawidłowej reakcji w wyniki wysiłku i stresu.

#KINESIOTAPING
Polega na aplikacji na ciele, w ściśle określony sposób specjalistycznego plastra, który zależnie od aplikacji stosowany jest w celu:

Z myślą o Państwa zdrowiu przygotowaliśmy pakiety rehabilitacyjne, które są dostosowane do potrzeb pacjentów. Kupując wybrany pakiet rehabilitacyjny oszczędzają Państwo czas i pieniądze.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez Nas pakietami.