#Rehabilitacja Kardiologiczna

 

Rehabilitacja kardiologiczna jest kompleksowym, zaplanowanym na cały okres życia chorego działaniem zmniejszającym zaburzenia chorobowe, poprawiającym sprawność fizyczną, stan psychiczny i sytuację społeczną oraz jakość życia osoby z chorobą układu krążenia, i równocześnie zmniejszającym ryzyko dalszego niekorzystnego przebiegu choroby. Rehabilitacja kardiologiczna to także ścisłe połączenie usprawniania z zapobieganiem (prewencja wtórna), polegające na usuwaniu czynników zwiększających ryzyko występowania chorób układu krążenia i kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia. Współcześnie używa się określenia „rehabilitacja/wtórna prewencja kardiologiczna”.

W rehabilitacji/wtórnej prewencji kardiologicznej powinni uczestniczyć pacjenci z chorobą niedokrwienną serca – po zawale serca i bez przebytego zawału, leczeni angioplastyką wieńcową (po PCI), po operacjach pomostowania aortalno-wieńcowego (operacjach bypass), pacjenci po chirurgicznym leczeniu wad zastawkowych, po przeszczepieniu serca 
(serca i płuc), chorzy z niewydolnością serca.

Znaczące korzyści z udziału w rehabilitacji/wtórnej prewencji wykazano także w przypadku pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, z miażdżycą tętnic kończyn dolnych, po wszczepieniu rozrusznika lub kardiowertera-defibrylatora (ICD).

Udział w  rehabilitacji/prewencji kardiologicznej proponujemy również osobom w podeszłym wieku, oraz osobom, u których choroba układu krążenia nie wystąpiła, ale obecne są czynniki ryzyka zwiększające prawdopodobieństwo zachorowania (dotyczy to zwłaszcza osób z cukrzycą).

Współcześnie wśród celów udziału w programach rehabilitacji/wtórnej prewencji kardiologicznej wymienia się przede wszystkim:

W ramach rehabilitacji kardiologicznej wykonujemy diagnostykę wysiłkową na bieżni, echo serca oraz EKG. Rehabilitacja prowadzona jest na cykloergonometrach ze stałym monitorowaniem zapisu EKG oraz ciśnienia tętniczego krwi. Po treningu interwałowym prowadzone są ćwiczenia ogólnousprawniające przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu.

Czas 1 sesji terapeutycznej wynosi około 60 minut.

Z myślą o Państwa zdrowiu przygotowaliśmy pakiety rehabilitacyjne, które są dostosowane do potrzeb pacjentów. Kupując wybrany pakiet rehabilitacyjny oszczędzają Państwo czas 
i pieniądze.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez Nas pakietami.

Pakiet rehabilitacji kardiologicznej: