Neurologia

Neurologia

Celem rehabilitacji neurologicznej jest przywrócenie pełnej lub jak najbardziej możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy oraz do czynnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym. Kompleksowa rehabilitacja prowadzona jest przez zespół terapeutyczny złożony z lekarzy oraz fizjoterapeutów przy wykorzystaniu specjalistycznych sprzętów.

Rehabilitacja neurologiczna Chorzów

Powodzenie tej formy leczenia zależy od wielu czynników, w tym od czasu rozpoczęcia rehabilitacji, od wieku chorego, jego indywidualnych predyspozycji umysłowych, a także determinacji i włożonego wysiłku. Obecnie neurorehabilitacja należy do standardowego postępowania u pacjentów z chorobami układu nerwowego, które ograniczają lub zmniejszają ich możliwości psychomotoryczne i intelektualne.

źródło: Tyromotion

Rehabilitacja Śląsk

Pablo PLUS Multiboard stosowany jest do powtarzalnych ćwiczeń jednego lub kilku stawów danej kończyny, w kierunku dystalnym lub proksymalnym. Ćwiczenia mogą być prowadzone w celu aktywacji jednej lub obydwu kończyn górnych.

Dodatkowo jesteśmy w stanie sprawdzić biomechanikę chodu, umieszczając nadajniki na stopach pacjenta i wykonując test polegający na przejściu ok. 10 m wzdłuż korytarza. Informacje na temat poszczególnych etapów i faz chodu, pozwolą trafną diagnostykę i efektywne leczenie w dalszym etapie rehabilitacji.

Rehabilitacja po udarze

Urządzenie Pablo oferuje kompletny, wspomagany komputerowo system służący do rehabilitacji ruchowej. Przy tworzeniu projektu uwzględniono najnowsze badania naukowe. Ten wielofunkcyjny system łączy nowoczesne metody terapii z wysoce motywującymi elementami oraz możliwością tworzenia raportów i dokumentowania procesu rehabilitacji w oparciu o IFC. Proces uczenia się czynności motorycznych oraz odzyskiwania funkcji ramienia i/lub dłoni możliwe jest dzięki odpowiednio opracowanym, urozmaiconym sposobom terapii w formie prostych gier. Oprogramowanie pozwala na dobór poziomu trudności ćwiczeń i uzyskanie informacji zwrotnej w postaci obrazu pokazywanego na monitorze lub dźwięku.

Kierując uwagę ku obiektowi zewnętrznemu, pacjent w określony sposób operuje nadajnikami umieszczonymi na leczonej części ciała, automatycznie powtarzając zadania. System Pablo możemy stosować w leczeniu stacjonarnym, ambulatoryjnym oraz w warunkach domowych w celu rehabilitacji dzieci i dorosłych z dysfunkcjami pochodzenia ortopedycznego i neurologicznego. Może być wykorzystywany niezależnie od stanu siły mięśniowej pacjenta.

System Pablo składa się z czujników, zawierających sensory ruchu i mocy, umożliwiając trening istotnych funkcji dłoni i palców. Terapia jest możliwa z różnych pozycji wyjściowych pacjenta, a nieprawidłowe, chorobowe ułożenie ramienia i dłoni nie jest przeszkodą do odbycia rehabilitacji.

PabloPlus Multiball przystosowany jest do treningu ruchu pronacji i supinacji przedramienia oraz zgięcia i wyprostu nadgarstka. Ręka zabezpieczona jest za pomocą taśmy z rzepami, co również udaje możliwość odbycia rehabilitacji we wczesnym etapie, np. w przypadku niedowładu połowiczego.