Diagnostyka Sportowa

https://ffchorzow.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-1.png

Specjalistyczna diagnostyka sportowa jest zestawem badań i testów, które pozwalają ocenić stopień przygotowania zawodnika do treningu i ryzyko urazu sportowego. Pozwolą również przybliżyć datę powrotu do sportu po urazie.

W literaturze takie badania noszą nazwę Ready/Return to Sport (RTS) i są prowadzone od wielu lat zarówno w sporcie profesjonalnym, jak i amatorskim. A ich użyteczność w medycynie sportowej nie sposób podważyć. Jednak dostępność i powszechność takiego procesu diagnostycznego jest drastycznie niewystarczająca w stosunku do osób aktywnych sportowo.

Jaka jest celowość wykonywanych badań?

  • utrzymanie zawodników w jak najlepszej sprawności fizycznej i psychicznej,
  • zminimalizowanie ryzyka potencjalnego urazu,
  • zoptymalizowanie procesu powrotu do zdrowia w razie kontuzji,
  • monitoring progresji treningowej i rozwoju zawodnika w określonym odstępie czasu.

Ścieżka w Ośrodku Fizjo FactoryPROCES DIAGNOSTYCZNY

Ocena gabinetowa

Zawiera w sobie wywiad medyczny, ocenę posturalną budowy ciała, ocenę stóp na podoskopie, ocenę zakresów ruchomości w poszczególnych stawach, ocenę fizjoterapeutyczną na podstawie wybranych przez terapeutę testów.

Ocena funkcjonalna

Testy funkcjonalne FMS i Y-Balance test. Pozwalają sprawdzić jakość wzorców ruchowych jakie prezentuje badany zawodnik, ocenić symetrię funkcjonalną kończyn, stabilizację dynamiczną i mobilność zawodnika.

Uzyskane wyniki odnosimy do wartości zalecanych w publikacjach naukowych, wraz z komentarzem.

Ocena nerwowo-mięśniowa

Składa się dwóch elementów:

1. Pierwszy to szablon diagnostyczny na platformie Alfa, dzięki której możliwa jest ocena stabilności statycznej, kontroli wychyleń środka ciężkości, rozkładu ciężaru ciała na poszczególne kończyny w statyce i w obciążeniu.

2. Drugi element to badania na Biodex System 4.0. Biodex fotel do wielostawowego badania funkcji nerwowo-mięśniowej.

Ocena dynamiczna

Do oceny parametrów mocy eksplozywnej, koordynacji i stabilności dynamicznej stosujemy indywidualnie wybrane zestawy hop testów. Pozwalają one na ocenę mocy eksplozywnej kończyn dolnych, analizę wzorca wyskoku, lotu i lądowania, ocenę stabilności podczas lądowania, ocenę asymetrii kończyn dolnych i koordynacji.

Tuck Jump Assessment jest ostatnim elementem ścieżki diagnostycznej RTS. Dzięki niemu można na podstawie filmu nagranego podczas wykonywania testu określić słabe punkty zawodnika.
diagnostyka sportowa
diagnostyka sportowa
Diagnostyka sportowa
diagnostyka sportowa
diagnostyka sportowa
diagnostyka sportowa
diagnostyka sportowa
diagnostyka sportowa

Na podstawie opisanych badań jesteśmy w stanie z dużą dokładnością ocenić braki funkcjonalne występujące u zawodnika. Dzięki zindywidualizowanym zaleceniom w kwestii treningu i rehabilitacji dążymy do wyrównania powstałych deficytów. Monitorujemy postępy nie tylko procesu usprawniania, ale także treningu.

Cyklicznie powtarzane badania profilaktyczne mogą sprawić, że maksyma “lepiej zapobiegać, niż leczyć” przestanie być pustym frazesem. A w końcu zacznie istnieć w praktyce. Specjalistyczna diagnostyka sportowa to klucz do sukcesu zawodników.

Zaufali nam już

rehabilitacja w sporcie