Biodro

Ból biodra

Dolegliwości bólowe biodra dotyczą przede wszystkim osób starszych. Najczęstsze uszkodzenia biodra to zwichnięcie stawu biodrowego, złamanie szyjki kości udowej i kości miednicy, zespół trzaskającego biodra, dysplazja stawu biodrowego, choroba Perthesa, konflikt udowo-panewkowy, rehabilitacja pooperacyjna: po artroskopii biodra, po endoprotezie biodra.

Zwichnięcie stawu biodrowego

Diagnozujemy je, gdy głowa kości udowej traci kontakt z panewką i przemieszcza się mimo silnego działania torebki stawowej. Dochodzi do niego na skutek poważnych urazów, takich jak wypadki komunikacyjne, upadki z wysokości.
https://ffchorzow.pl/wp-content/uploads/2022/09/NA-BRAKI-FILMOWE.png
 • OBJAWY
 • LECZENIE

Objawy towarzyszące to ból o dużej intensywności, ograniczenie ruchomości uszkodzonej kończyny, rozległy krwiak oraz obrzęk. Podczas ucisku struktur nerwowych osłabienie i brak czucia w stopie.

Podstawą w tym wypadku jest repozycja (nastawienie), jeśli nie jest ona możliwa, stosuje się leczenie operacyjne.

W pierwszym okresie po nastawieniu zaleca się naukę chodu w odciążeniu kończyny dysfunkcyjnej. Następnie wprowadza się stopniowe obciążanie kończyny dolnej, odpowiednie ćwiczenia mające na celu poprawę stabilizacji stawu biodrowego. Wdrażanie fizykoterapii w celu złagodzenia doznań bólowych.

Złamanie szyjki kości udowej i kości miednicy

Występują zwykle u osób starszych, częściej kobiet, w następstwie osteoporozy kości. Przyczyną zazwyczaj jest drobny uraz, upadek, potknięcie czy nadmierne dociążenie kończyny dolnej. W konsekwencji złamania dochodzi do skrócenia kończyny i zrotowania jej do zewnątrz. Każdej próbie ruchu towarzyszy ból.
https://ffchorzow.pl/wp-content/uploads/2022/09/NA-BRAKI-FILMOWE.png
 • OBJAWY
 • LECZENIE

Typowy objaw to silny ból umiejscowiony w okolicach pachwiny szczególnie podczas ruchu. Znaczne ograniczenie ruchomości, skrócenie funkcjonalne kończyny dolnej (czego efektem jest asymetrycznie ustawiona miednica). Ustawienie kończyny w rotacji zewnętrznej (stopa do zewnątrz).

Po złamaniu szyjki kości udowej podstawą do prawidłowego zrostu kości jest unieruchomienie. Można wdrożyć ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia oddechowe oraz przeciwzakrzepowe oraz zastosować pozycje ułożeniowe. W zależności od zastosowanego leczenia operacyjnego można zastosować pole magnetyczne. W późniejszych etapach rozpoczyna się pionizację pacjenta oraz reedukację chodu.

Stosowane są również dobrane odpowiednio do stanu pacjenta ćwiczenia (czynne stawu kolanowego, skokowego, ćwiczenia w zamkniętych łańcuchach kinematycznych). Stosuje się laseroterapie, magnetoterapie oraz elektrostymulację, w celu odbudowy siły mięśniowej. Następnie zaleca się również ćwiczenia czynne stawu biodrowego, spacery, rowerek stacjonarny czy ćwiczenia w wodzie.

Zespół trzaskającego biodra

Występuje w trzech postaciach: zewnętrzny, wewnętrzny oraz wewnątrzstawowy. Zewnętrzny występuje, gdy pasmo biodrowo-piszczelowe znajdujące się po bocznej stronie uda przesuwa się po krętarzu większym (elementu znajdującego się na kości udowej). Wewnętrzny polega na przesuwaniu się ścięgien po strukturach kostnych na przedniej powierzchni stawu biodrowego. Wewnątrzstawowy występuje najczęściej w wyniku urazu.
https://ffchorzow.pl/wp-content/uploads/2022/09/NA-BRAKI-FILMOWE.png
 • OBJAWY
 • LECZENIE

Objawami są dolegliwości bólowe w okolicy pachwiny oraz stawu biodrowego, tkliwość po zewnętrznej stronie biodra, jak i uczucie trzaskania lub przeskakiwania w stawie biodrowym.

Terapia manualna, np. masaż tkanek głębokich, terapia powięziowa, ćwiczenia kinezyterapeutyczne. Zabiegi fizykoterapeutyczne: laseroterapia, pole magnetyczne, ultradźwięki, elektroterapia oraz krioterapia. Dodatkowo stretching i kinesiotaping.

Dysplazja stawu biodrowego

Wrodzone, nieprawidłowo ukształtowane biodro, najczęściej stwierdzane u płci żeńskiej, często uwarunkowane występowaniem w rodzinie. Dysplazja może występować w dwóch postaciach: jako czysta dysplazja (charakteryzuje się wadliwym ukształtowaniem biodra) oraz dysplazja z przemieszczeniem głowy kości udowej poza panewkę (wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego).
https://ffchorzow.pl/wp-content/uploads/2022/09/NA-BRAKI-FILMOWE.png
 • OBJAWY
 • LECZENIE

Asymetryczne ułożenie fałdów skórnych na kończynach dolnych, funkcjonalne skrócenie długości kości udowej, nieprawidłowy wzorzec chodu u dziecka, jak i ograniczenie odwiedzenia biodra i przeskakiwanie w trakcie ruchu (objaw Ortolaniego).

Celem rehabilitacji jest uzyskanie koncentrycznej repozycji ustawienia głowy kości udowej w panewce stawu biodrowego. Program leczenia uzależniony jest od stopnia zaawansowania dysplazji stawu oraz wieku dziecka.

Rehabilitacje prowadzimy w oparciu o nowoczesne, uznawane na całym świecie, a co najważniejsze, bezpieczne metody fizjoterapii.

Choroba Perthesa

Choroba ta należy do grupy jałowych martwic kości, obejmuje ona głowę kości udowej. Początkowo pojawia się niewielki ból, miejscowo zarys staje się pogrubiony, występuje zwiększona ciepłota w okolicy biodra, obrzęk, końcowe zakresy ruchu oraz obciążane kończyny są bolesne.
 • OBJAWY
 • LECZENIE

Początkowo pojawia się niewielki ból, miejscowo zarys staje się pogrubiony, występuje zwiększona ciepłota w okolicy biodra oraz obrzęk. Dodatkowo końcowe zakresy ruchu oraz obciążane kończyny są bolesne. 

Z zakresu fizykoterapii – laseroterapia, fonoforeza, jonoforeza, magnetoterapia. Dobór specjalistycznych metod fizjoterapeutycznych w tym zabiegi z zakresu terapii manualnej, metody Bobath, Terapii SI.

Konflikt udowo-panewkowy

Charakteryzuje się deformacją kostnych części stawu, uczuciem bólu w stawie biodrowym oraz zauważalnie zmniejszonym zakresem ruchomości biodra. Jego przyczyną może być dysbalans mięśni obejmujących staw biodrowy, co w konsekwencji prowadzi do nieprawidłowego ustawienia.
https://ffchorzow.pl/wp-content/uploads/2022/09/NA-BRAKI-FILMOWE.png
 • OBJAWY
 • LECZENIE

Kłujący ból w stawie biodrowym i pachwinie, zauważalnie ograniczony zakresem ruchomości biodra, szczególnie rotacji wewnętrznej.

Stosuje się metody leczenia zachowawczego, odpowiednio wyselekcjonowane ćwiczenia, terapię manualną, kinesiotaping, oraz zabiegi fizykalne (pole magnetyczne, krioterapia, laseroterapia).

Rehabilitacja po artroskopii biodra

Jest to procedura chirurgiczna, która charakteryzuje się niskim stopniem inwazyjności. Pozwala na obserwacje stawu od wewnątrz, bez bezpośredniej jego ekspozycji, za pomocą kamery oraz małego obiektywu.
https://ffchorzow.pl/wp-content/uploads/2022/09/NA-BRAKI-FILMOWE.png
 • LECZENIE

Początkowo rehabilitacja obejmuje ćwiczenia izometryczne, następnie ćwiczenia czynne, naukę chodu o kulach przy odciążeniu operowanej kończyny, stopniowe obciążanie nogi operowanej. Zalecane jest korzystanie z rowerka stacjonarnego z małym obciążeniem, odpowiednie metody terapii służące odtworzeniu koordynacji nerwowo-mięśniowej, zwiększeniu siły mięśni co wpływa na poprawę funkcjonalną stawu i zabezpiecza go przed kolejnymi przeciążeniami.

Rehabilitacja po endoprotezie biodra

Zabieg chirurgiczny polegający na wymianie zmienionej chorobowo kości oraz chrząstki protezą. Często dzieję się to na skutek choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego. Jej przyczyny mogą być pierwotne (naturalne zużycie stawów) lub wtórne (spowodowane urazami, dysplazjami, reumatoidalnym zapaleniem stawów itp.).
 • OBJAWY
 • LECZENIE

Choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego: ból w okolicy stawu biodrowego, czasami promieniujący aż do stawu kolanowego, sztywność stawu, ograniczenie ruchomości, uczucie trzeszczenia stawu.

W zależności od okresu pooperacyjnego stosujemy różne warianty rehabilitacji. Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na powodzenie procesu rehabilitacji jest jej jak najwcześniejsze wdrożenie, dlatego już w pierwszym okresie zaleca się rozpoczęcie terapii w warunkach domowych.

W początkowej fazie wdrażamy profilaktykę przeciwzakrzepową, jak również ćwiczenia izometryczne. Kolejnym etapem rehabilitacji jest pionizacja pacjenta oraz nauka czynności lokomocji przy użyciu kul pachowych z jednoczesnym odciążeniu kończyny operowanej. Następnie współpraca z pacjentem koncentruje się na odbudowie siły mięśniowej, a także reedukacji chodu. Rehabilitacja obejmuje również edukację z zakresu postępowania pooperacyjnego w odniesieniu do kończyny operowanej.