Badania przesiewowe

Badania przesiewowe dzieci i młodzieży

Ograniczenie aktywności ruchowej, siedzący tryb życia, a także niewłaściwie dobrane obuwie brak ergonomii w szkole to najczęstsze środowiskowe przyczyny nawykowych wad postawy. Wśród czynników morfologicznych należy wskazać zaburzenia napięcia mięśni (dystonia mięśniowa). Jedne grupy mięśni ulegają nadmiernemu napięciu i skróceniu, a inne rozciągnięciu i osłabieniu. Z kolei istotą zaburzeń w sferze czynników fizjologicznych jest nawyk nieprawidłowej postawy. Dla człowieka z wadą postawy nawykową postura nieprawidłowa jest czymś naturalnym, przyjmowanym podświadomie – a tym samym nie wymagającym wysiłku jej utrzymania. Natomiast postawa skorygowana jest czymś sztucznym, którego utrzymanie związane jest z dużym wysiłkiem nie tylko mięśniowym, ale i psychicznym.

80%

Zgromadzone przez nas wyniki badań sugerują, iż min. 80% dzieci w wieku od 2 do 18 lat wykazuje nieprawidłowości postawy. Świadomość rodzica jest pierwszym z czynników do rozpoczęcia drogi korekcji deficytów narządu ruchu dziecka.

Kompleksowe badanie przesiewowe dzieci i młodzieży

Proponujemy rozłożenie kompleksowej diagnostyki narządu ruchu na poszczególne etapy, których wyniki będą tworzyły okresowy paszport zdrowia dziecka. Pozwoli to na monitorowanie układu mięśniowo-szkieletowego, układu krążenia oraz układu oddechowego.

ETAP I

BADANIE WAD POSTAWY

ETAP I+

BADANIE KRZYWIZN KRĘGOSŁUPA - MEDI MOUSE

ETAP II

BADANIE WAD STÓP

ETAP II+

ROZSZERZONA DIAGNOSTYKA Z DOBOREM WKŁADEK INDYWIDUALNYCH

ETAP III

ELEKTROKARDIOGRAFIA
SPIROMETRIA
Badanie wad postawy

Badanie wady postawy

Inaczej zaburzenia statyki ciała, są to wszelkie odchylenia od cech postawy prawidłowej. Mogą pojawić się już w wieku dziecięcym na skutek działania czynników endogennych i egzogennych. Na utrzymanie prawidłowej postawy ciała ma wpływ zarówno układ kostno-stawowy, nerwowy jak i mięśniowy. Jeżeli dojdzie do patologicznej zmiany w obrębie jednego z tych układów dochodzi do nieprawidłowego uksztaltowania się ciała. W ocenie wad postawy analizie poddaje się między innymi ustawienie głowy, fizjologiczne wygięcie kręgosłupa, wysklepienie klatki piersiowej, położenie miednicy i kończyn oraz wysklepienie stóp. Na skutek wystąpienia nieprawidłowości w aparacie ruchu dochodzi do zaburzonego funkcjonowania całego organizmu.

CO WYKRYJE BADANIE?

PLECY OKRĄGŁE, PLECY WKLĘSŁE, PLECY WKLĘSŁO-OKRĄGŁE, PLECY PŁASKIE, BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA, ZNIEKSZTAŁCENIE KLATKI PIERSIOWEJ, KOLANA KOŚLAWE, KOLANA SZPOTAWE, KOŚLAWOŚĆ STAWÓW SKOKOWYCH, SZPOTAWOŚĆ STAWÓW SKOKOWYCH

2022.03.03 Chorzow
Fizjoterapia Sezon 2022
FizjoFactory
N/z {persons}
Foto Marcin Bulanda / PressFocus

2022.03.03 Chorzow
physiotherapy Season 2022
FizjoFactory
{persons}
Credit: Marcin Bulanda / PressFocus

Badanie wad stóp

Wady stóp są następstwem przeciążeń układu ruchu lub zaburzeń biomechaniki w jego obrębie. W takim wypadku wytrzymałość kości, mięśni, więzadeł czy torebek stawowych poddawana jest działaniu sił działających na te struktury patologicznie doprowadzając do przeciążenia, deformacji, przykurczu, procesu zapalnego czy bólu. Stopa, która w nieprawidłowy sposób dotyka podłoża będzie również nieprawidłowo oddziaływać na kolano, będzie źle ustawiała miednicę, a w konsekwencji również kręgosłup.

Podczas badania wykorzystujemy podoskop. Stopy są zatem źródłem informacji o stanie naszego zdrowia.

CO WYKRYJE BADANIE?

PŁASKOSTOPIE POPRZECZNE, PŁASKOSTOPIE PODŁUŻNE,
NADMIERNE WYDRĄŻENIE STOPY, HALUKS,
DEFORMACJE BUNIONETTE, PALCE MŁOTKOWATE, OSTROGA PIĘTOWA,
MODZELE

https://ffchorzow.pl/wp-content/uploads/2022/09/Spirometria.jpg

Spirometria

Inaczej test czynności płuc. Jest jednym z najważniejszych badań czynnościowych układu oddechowego. Ten bezbolesny oraz bezinwazyjny test polega na ocenie pojemności i objętości płuc oraz ocenie przepływu powietrza przez drogi układu oddechowego.

Spirometrię wykorzystuje się również przy podejrzeniu astmy, POChP, jak również przy występowaniu duszności, świszczącego oddechu, bólach w klatce piersiowej, sinicy.

rehabilitacja

EKG - elektrokardiografia

Inaczej badanie EKG polegające na pomiarze elektrycznej aktywności serca. Wykonuję się je za pomocą zestawu elektrod umieszczonych na powierzchni ciała oraz specjalistycznego okablowania z dedykowanym rejestratorem. Jest bezpieczne dla zdrowia oraz jego wykonanie jest bezbolesne, dzięki czemu można je wykonać w każdym wieku. Wynik badania pozwala wykryć występowanie ewentualnych zaburzeń pracy serca związanych z nieprawidłowym przewodnictwem impulsów elektrycznych, zdiagnozować wady serca lub wykryć jego niedokrwienie (zawał serca).

Badanie krzywizn kręgosłupa

Medi Mouse

To innowacyjne urządzenie medyczne pozwalające określić krzywizny kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej oraz czołowej, jak również ruchomość całkowitą czy segmentalną. Wyniki pomiarów są rejestrowane i obrazowane w formie danych liczbowych oraz wykresów graficznych. Bezinwazyjny pomiar jest prosty, szybki, a zarazem dokładny (95% zgodności z rentgenem). Specjalny program komputerowy analizuje dane oraz dostarcza informacji potrzebnych do postawienia prawidłowej diagnozy oraz przeprowadzenia właściwej terapii. Regularne pomiary ułatwiają kontrolę postępu leczenia oraz porównanie poszczególnych badań.