Badanie krzywizn kręgosłupa – MEDI MOUSE

Badanie krzywizn kręgosłupa

MEDI MOUSE – to innowacyjne urządzenie medyczne pozwalające określić krzywizny kręgosłupa w 2 płaszczyznach. Płaszczyźnie strzałkowej oraz czołowej, jak również ruchomość całkowitą czy segmentalną.

Wyniki pomiarów są rejestrowane i obrazowane w formie danych liczbowych oraz wykresów graficznych. Bezinwazyjny pomiar jest prosty, szybki, a zarazem dokładny (95% zgodności z rentgenem). Specjalny program komputerowy analizuje dane oraz dostarcza informacji potrzebnych do postawienia prawidłowej diagnozy oraz przeprowadzenia właściwej terapii. Regularne pomiary ułatwiają kontrolę postępu leczenia oraz porównanie poszczególnych badań.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *