Posiada nieskończone możliwości dzięki połączeniu oprogramowania TyroS i czujników ruchu PABLO ® prawie wszystkie terapeutyczne ćwiczenia ruchowe można wykonywać w motywujący sposób z wizualnym sprzężeniem zwrotnym.

Służy do określenia funkcji ręki (siły) i aktywnego zakresu ruchu kończyny górnej. Interaktywne gry terapeutyczne zwiększają motywację i umożliwiają ukierunkowaną, powtarzalną terapię. Połączenie z codziennymi procesami wspiera motywację pacjenta i umożliwia naukę motoryczną. Widoczne stają się minimalne ruchy: czułość jednostek pomiarowych umożliwia wykrywanie i dokumentowanie minimalnych ruchów.

W naszym Ośrodku wspomaga rehabilitację neurologiczną.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *