Ćwiczenia z użyciem piłki

25

Czerwiec

2020

Rehabilitacja dorosłych

Ćwiczenia z użyciem piłki rehabilitacyjnej
Piłka rehabilitacyjna, zwana także Bobathowską, jest często używanym narzędziem podczas
ćwiczeń z dziećmi i niemowlętami. Celem ćwiczeń z jej użyciem jest dostarczenie dziecku jak
największej ilości bodźców sensorycznych wpływających na jego rozwój. Piłka rehabilitacyjna
jest niestabilnym i chwiejnym podłożem, dlatego ćwiczenia na niej muszą być wykonywane z
dużą starannością, dokładnością i jednoczesną pewnością. Wymagają one od dziecka
koncentracji, skupienia uwagi i umiejętności utrzymania ciała w wyznaczonej pozycji.
Ćwiczenia na piłce są dla dziecka wielkim wysiłkiem, ponieważ podczas wykonywania ich,
korzysta ono z wielu reakcji swojego ciała. Z tego powodu, bardzo istotne jest, aby
odczuwało, dzięki współpracy z fizjoterapeutą, poczucie bezpieczeństwa.
Zaletą ćwiczeń z użyciem piłki jest mocny nacisk na stymulację somatognozji, czyli poczucia i
orientacji w schemacie własnego ciała oraz na rozwijanie i doskonalenie reakcji
równoważnych. Dzięki temu możemy dziecko nauczyć, albo też skorygować u niego,jakość
przenoszenia ciężaru ciała, aktywnego podporu, reakcji równoważnych, aktywnego siadu
oraz wielu innych czynności wspomagających prawidłowy rozwój psychomotoryczny.
Ważne jest, żeby na początku oswoić dziecko z piłką poprzez zabawę czy użycie piłki
niecałkowicie wypełnionej powietrzem po to, by obserwować jego reakcję. Pamiętajmy też,
że dziecko na początku bardziej będzie tolerowało pozycję przodem do piłki, co wiąże się z
jego poczuciem bezpieczeństwa.